Oplossingsgericht werken voor de financiële professional.

ME-CC biedt een in huis ontwikkelde werkwijze aan voor de financial die effectiever wil functioneren. Het stelt de financial in staat om gericht te adviseren aan de niet-financiële manager. Onderstaand wordt een aantal situaties geschetst waarin de aanpak toegepast kan worden.

Opstellen begroting

Bij het opstellen van de begroting is de financiële controller beter in staat om op resultaat te sturen. Voordat de niet-financiële manager taakvolwassen is kan de oplossingsgerichte benadering al effectief gebruikt worden met de zevenstappen methode. Dat leidt op termijn tot taakvolwassen en verantwoordelijk gedrag van de niet-financiële manager.

Voortgangsgesprekken tussentijds

Zelfs bij situaties die op het eerste gezicht weinig openingen bieden, zal de oplossingsgerichte werkwijze nieuwe openingen aanreiken, doordat afgestapt wordt van de conventionele starre benadering die het denkproces verengt.

Toelichten en analyseren van afwijkingen ten opzichte van begroting

Oplossingsgericht gedrag helpt de financiële professional om een stapje terug te doen. Hij zal zich realiseren waar de niet-financiële manager staat en kan hem op die manier helpen en wel zodanig dat deze manager op termijn zichzelf kan redden.

Begeleiding van business cases

Door kritische momenten te doseren en voor die tijd vooral oplossingsgericht bij te dragen aan de ontwikkeling van de business wordt de financiële professional een prettige gesprekspartner. Waar nodig zal ook zijn sterkte als kritische realist ingezet worden om de sterktes en zwaktes van een businessplan te benoemen.

Gesprekken naar aanleiding van AO/IC

Bij de vaak ondankbare rol als bewaker en handhaver van procedures zal de oplossingsgerichte benadering als stuurinstrument voor de financiële professional een waardevol instrument blijken dat bijzonder resultaatgericht is.

Als deelnemer in het MT

Door goed voorbereid aan het MT deel te nemen kan de professional sturen waar hij wil en de niet-financiële manager activeren wanneer hij dat wenst. Dat geeft hem de gelegenheid om op veel terreinen mee te schaken.

ME-CC begeleidt financials om de methode toe te passen en hun effectiviteit te doen groeien. Informeer naar de mogelijkheden.

  • credits
  • contact